Offentlige anskaffelser som drivkraft for innovasjon og næringsutvikling

Når:
15. august 2019@09:00-10:30
2019-08-15T09:00:00+02:00
2019-08-15T10:30:00+02:00

Arrangør: Statens vegvesen

Innen 2022 vil utslipp fra ferjedriften være halvert. Ny teknologi utvikles. Først gjennom gassferja «Glutra» (2000), deretter elferja «Ampere» (2015), og nå – verdens første hydrogenferje som blir satt i drift i 2021. Nullutslipp i ferjedriften er nå teknologisk mulig, med en potensiell utslippsreduksjon tilsvarende 300.000 biler.

Samtidig skapes ny næringsvirksomhet og fantastiske muligheter for norsk leverandørindustri! Verden ser til Norge og teknologiutvikling i verdensklasse.

Denne utviklingen er resultat av Statens vegvesens aktive bruk av handlingsrommet som innkjøper av ferjetjenester, og fylkeskommunale innkjøpere som har dratt i samme retning.

Erfaringene fra det offentliges kjøp av transport med ferje viser at innovasjon og utvikling kan forløses gjennom offentlige innkjøp. Erfaringen med dette offentlig-privat samarbeid er en suksesshistorie, som har gitt teknologi- og næringsutvikling i verdensklasse og gjør at verden ser til Norge.

Hvordan gikk dette til? Hvordan kan virkemiddelet «offentlige anskaffelser» og Statens vegvesens «metode for innovasjon» benyttes for å skape utvikling på områder hvor det offentlige er en stor innkjøper?

Dette er spørsmål Vegvesenet og andre sentrale aktører vil belyser og diskutere. Flere statsråder er invitert.

Som seg hør og bør på et «ferjearrangement» – det serveres svele og kaffe.

Arrangementet vil bli streamet på https://www.facebook.com/vegnett.