Mobilitet i endring- veien til en bedre trafikkultur?

Når:
12. august 2019@13:00-14:30
2019-08-12T13:00:00+02:00
2019-08-12T14:30:00+02:00

Arrangør: Trygg Trafikk

Over hele landet jobbes det for å redusere biltrafikken rundt byene. Målet er at flere skal sykle og gå. Utvilsomt bra for helse og miljø, men ikke alle ønsker å svette. Salget av el-sykler har tatt helt av – og årets «snakkis» er horden av el-sparkesykler som har inntatt fortauene. Vi forflytter oss på nye måter. Det gir spennende muligheter – men også konflikter, ulykker og skader. Samfunnsdebatten dreier seg ofte om fysisk tilrettelegging, som gang- og sykkelvei. Et viktig tema, men et langt lerret å bleke. Bilister, syklister og fotgjengere med egen eller el-motor må nok også i mange år fremover dele veibane og fortau. Vi må derfor snakke mer om trafikkultur! Hva gjør vi med hensynsløse bilister, «sykkelbøller» og virrete fotgjengere? Er det greit med «fri flyt» av el-sparkesykler på fortauene? Bør trafikkreglene endres eller må vi bare skjerpe oss? Dette er problemstillinger som debattpanelet vil bli utfordret på.

Arrangementet vil bli ledet av NRK-profil Christian Strand. I tillegg til politisk debatt, vil publikum få testet sine trafikk-kunnskaper og få faglig påfyll om ulykkesrisiko og tiltak som virker fra eksperter i Transportøkonomisk institutt, Statens vegvesen og Trygg Trafikk.

Faglig samtale:

– Torkel Bjørnskau, forsker TØI

– Guro Ranes, «Trafikksikkerhetssjef» i Statens vegvesen

– Bård Morten Johansen, seniorrådgiver, Trygg Trafikk

 

Politisk debatt:

– Jon Gunnes, medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen (Venstre)

– Morgan Anderson, generalsekretær i Syklistenes landsforening,

– Sverre Fuglerud, informasjonssjef i Blindeforbundet

– Jan Johansen, direktør, Trygg Trafikk

– Bård Hoksrud (Frp)

– Andreas Halse (Ap)

– Birte Simonsen (MDG)

– Eric André, General Manager Nordics  Voi Technology

Christian Strand leder Trygg Trafikks arrangement