Klimautslipp og transport – det offentlige i bakleksa?

Når:
15. august 2019@13:00-14:30
2019-08-15T13:00:00+02:00
2019-08-15T14:30:00+02:00

Arrangører: OFV og Difi

Det sies ofte at det offentlige bør gå foran i klimakampen. En måte det offentlige kan gå foran på, er å bruke sin innkjøpsmakt. 522,5 milliarder går til innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor. Klimaavtrykket til offentlige anskaffelser er på 11,2 millioner tonn – mer enn utslippene fra veitrafikken i sin helhet. Selv om andelen av offentlige kjøretøy ikke er så høy i prosent av totaltallet, kan det offentlige stille krav som gir bedre løsninger og en raskere overgang til lavutslippssamfunnet.

Hvordan står det står det til i transportsektoren når det gjelder innkjøp av kjøretøy? DIFI og OFV presenterer tallene over nybilsalget generelt i og i offentlig sektor spesielt, og ser på kommunenes målsetninger frem mot 2025. Aktører som har lyktes, legger frem sine strategier. Det blir en samtale mellom innlederne om hva som skal til for at det offentlige skal lykkes i målsetningene, som er satt om at nybilsalget i 2025 skal bestå av nullutslippsbiler.

 

Kjøretøystatistikk første halvår 2019 
v/Øyvind Solberg Thorsen, direktør OFV

Offentlige anskaffelser og kjøretøy – muligheter og utfordringer 
v/Odd Olaf Schei, Seniorrådgiver, DIFI

Hva kan gjøres for å få det offentlige til å gå foran? 
v/Per Olav Tyldum, Ordfører i Overhalla (SP)

Bergen kommune – hvordan har vi jobbet med klimautslipp fra transport? 
v/ Marte Mjøs Persen, Ordfører i Bergen (AP)

Sånn jobber vi  
v/Pål Brynhildsen, NRK

Samtale mellom paneldeltakerne om status, regelverk og målsetninger.

Legg inn en kommentar