Endringer i veisektoren – utfordrer de nullvisjonen?

Når:
12. august 2019@11:00-12:30
2019-08-12T11:00:00+02:00
2019-08-12T12:30:00+02:00
Hvor:
Samferdselsteltet
Rådhusgaten 10
48
36 Arendal

Arrangører: Opplysningsrådet for veitrafikken og Vegtilsynet

Opplysningsrådet for veitrafikken ønsker å sette søkelyset på trafikksikkerhetssituasjonen i en tid med strukturelle endringer som regionreform, nedleggelse av SAMS vegadministrasjon, nye aktører og nye samarbeidsformer med entreprenørene.

Kompetanse . Klarer Statens vegvesen, fylkeskommunene og Nye veier å ivareta kompetanse innen trafikksikkerhet i en ny situasjon og med nye ansvarsforhold? Hvordan ivareta og bygge opp gode kompetansemiljø innenfor trafikksikkerhet? Endres behovet for kompetanse hos veiansvarlig ved større bruk av totalentreprise som kontraktsform?

Regelverk . Trenger vi nasjonale forskriftsfestede bestemmelser om utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold for riks- og fylkesveiene?  Er dagens regelverk til hinder for å ta i bruk ny teknologi (på vei mot nullvisjonen)? Har veieier for mye fleksibilitet i hva som kan avtales mellom veieier og utførende? (les: hva bør minimum veier følge opp/ha av kompetanse mm).

Samarbeid . Hva bør veieiere og veiansvarlig samarbeide om? Hva bør de ikke samarbeide om? Hvordan kan samarbeid bidra til å nå nullvisjonen? Bør det være og evt. hvordan sette en nasjonal samarbeidsmodell i system?

Medvirkende:
Trude Tronerud Andersen, Administrerende direktør, Vegtilsynet
Anne Karin Adolfsen, Fylkesråd i Hedmark (AP)
Ingrid Dahl Hovland, Administrerende direktør, Nye veier
Bjørne Grimsrud, Konstituert vegdirektør, Statens vegvesen
Helge Orten, Leder, Stortingets transport- og kommunikasjonskomité