Den store bildebatten

Når:
15. august 2019@11:00-12:30
2019-08-15T11:00:00+02:00
2019-08-15T12:30:00+02:00

Arrangør: AmCar Norge

Enkelte partier mener bilismen utgjør en så stor trussel for menneskeheten, utviklingen av det norske samfunn og nordmenns trivsel at man i stor grad ønsker å forby og utelukke den. Andre mener på sin side at bilen spiller en så sentral rolle for utviklingen av det norske samfunnet og nordmenns trivsel at man ønsker å legge til rette for den. Begge parter kan umulig ha rett – vi tar den store bildebatten!

Debatten vil bli ledet av Direktør i OFV, Øyvind Solberg Thorsen – og General Manager i AMCAR, Hilberg Ove Johansen, og vil berøre følgende temaer:

  1. Norge i en global sammenheng – er tiltak mot all privatbilisme neste kampsak for politikerne?
  2. Kjøpsintensiver for null- og lavutslippsbiler reduserer provenyet – er det bra at miljø og sikkerhet i trafikken bedres eller er avgiftskroner til statskassen bedre?
  3. Engangsavgift ble innført i bilens barndom som en luksusskatt på rikfolk som hadde råd til bil. Bilen er nå blitt et normal gode i samfunnet. Med en ny miljøvennlig og trafikksikker bilpark – bør denne særskatten permanent kastes på historiens skraphaug for biler som oppfyller myndighetenes krav til miljø og sikkerhet – ref nye bilavgifter?
  4. Vil veiprising være fremtidens bilavgifter – vil i så fall det kunne bety høyere veiprising dersom veiprising også fungerer som et transportdempende tiltak?
  5. Hvorfor vil Norge forby salg av nye biler som benytter fossilt drivstoff i 2025 – utelukker vi ikke annen teknologiutvikling som feks klimanøytralt biodrivstoff?
  6. Er det klokt å satse alt på en hel-elektrifisering av bilparken – særlig ut fra nasjonale politiske hensyn og «rikets sikkerhet»?

Deltakere:

Morten Stordalen (FrP)

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Øystein L. Hansen (Ap)

Helge Orten (Høyre – med forbehold)

Siv Elisabeth Mossleth (Sp)